Welkom op mijn site: Een Handreiking.

Een praktijk die kinderen en/of ouders coacht als ze een extra duwtje in de rug nodig hebben op het gebied van sociaal emotioneel (bv faalangst, echtscheiding) of op cognitief gebied (bv concentratie, bijles of dyslexiebegeleiding).

Het  doel van het coachen is, dat je kind eigen kwaliteiten en mogelijkheden leert ontdekken en leert deze in te zetten in situaties die voor het kind moeilijk zijn.  Daarbij is het doel : het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en grenzen en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar doel.

 

De belevingswereld van de kinderen staat centraal. Daarbij spelen dus het gezin maar ook vriendjes, school en hobby’s een belangrijke rol.